Bērnu baleta nodarbības studijā "Ballet Star" ir

lieliska iespēja ielikt pamatus jaunā cilvēka pilnvērtīgā attīstībā. Bērna ķermenis ir ļoti plastisks. To var salīdzināt ar mālu, kas prasmīga meistara rokās pārvēršas mākslas darbā.

Nodarbības notiek aizraujošā rotaļu formā, nodrošinot bērnam prieku, labu noskaņojumu un lieliskus rezultātus!

Līdzīgu lomu spēlē arī mūsu baleta studija bērniem – ar pedagoģiskām metodēm un savu pieredzi pasniedzējs bērnu ķermeņus padara par ideālu izteiksmes līdzekli. Taču atšķirībā no skulptūras tie ir dinamiski, kustīgi, universāli savā nepiespiestībā un pausto formu daudzveidībā.

Kāpēc ir vērts nodarboties ar baletu?

Baleta studija attīsta ne tikai noteiktas kustības un radošas spējas, bet arī māca bērniem justies brīvi uz skatuves uzstāšanās laikā. Mēs ne tikai vienkārši vadām bērnu baleta nodarbības, bet cenšamies katrā bērnā ieaudzināt patiesu mīlestību uz šo mākslu – jo tikai dziļa emocionāla aizrautība nodrošina audzēkņiem maksimālu pašatdevi un, tātad, arī progresu:

1.

Dzīvesveids

Balets ‒ nav vienkārši deja, tas ir klasiskās dejas mākslas virsotne, tas ir dzīvesveids vistiešākajā nozīmē! Nodarbošanās ar baletu maina cilvēku it visās sfērās, vai tā būtu veselība, skaistums, gribasspēks, izglītība vai kultūra!

2.

Graciozitāte

Balets attīsta lokanību, spēku, graciozitāti, pareizu stāju, tas prasa daudz spēka un uzcītības.

3.

Atbildība un centība

Balets ieaudzina atbildību, attīsta centību, spēju strādāt ar sevi un prasmi sasniegt nospraustos mērķus. Tas atraisa iekšējo potenciālu, vairo gribasspēku, attīsta radošās spējas, gara spēku un cēlsirdību, dod zināšanas mūzikā, kultūrā, vēsturē!

Nākamajām baleta zvaigznēm ir iespēja parādīt savu meistarību radošos konkursos un festivālos gan Latvijā, gan ārzemēs!