Parakstot līgumu un Palaižot savu bērnu mūsu studijā Ballet Star, vecāki apņemas iepazīties ar Apmeklējuma noteikumiem un nodarbību apmaksas kārtību, kā arī ievērot to..

Klients:

 • обязуется оплачивать каждый последующий абонемент до окончания действующего абонемента;
 • apņemas apmaksāt katru nākamo abonementu līdz esošā abonementa darbības beigām; apņemas katra pašreizējā mēneša pēdējā nodarbībā apliecināt (ar kvīti, naudas pārveduma dokumentu u. tml.) pedagogam, ka ir apmaksāts nākamais mēnesis;
 • в случае, если абонемент не оплачен, клиент обязан оплатить каждое посещенное занятие по стоимости разового, в противном случае, ребенок до занятия  не допускается;
 • abonementa darbība uz laiku tiek pārtraukta tikai slimības (jābūt izziņai) vai izbraukšanas gadījumā, ja abonements ir iegādāts uz 24 vai vairāk nodarbībām;
 • ja klients ir izlaidis 1 nodarbību — nedz maksa, nedz izlaistā nodarbība netiek atlīdzināta;
 • maksājot, lūdzam kvītī vai naudas pārveduma dokumentā norādīt bērna vārdu, uzvārdu un studijas audzēkņi. Ballet Star;
 • individuālās nodarbības studijā notiek stingri ar priekšapmaksu;
 • apņemas paziņot par individuālās nodarbības atcelšanu ne vēlāk kā 6 stundas pirms tās sākuma. Ja klients nav savlaicīgi paziņojis par nodarbības atcelšanu, individuālā nodarbība tiek uzskatīta par notikušu, maksa netiek atlīdzināta;
 • ja bērns nokavē bērnu   individuālo nodarbību studijā, nodarbība notiek atlikušajā laikā;

 • ir iespēja apmeklēt abonementa nodarbības tikai tajā filiālē, kurā nopirkts abonements.

Ballet Star:

 • ja nodarbība tiek pārcelta studijas vainas dēļ (pedagoga slimība vai nav aizstājēja), apņemas pārnest nodarbības uz nākamajām grupas nodarbībām pēc saraksta;
 • patur sev tiesības aizstāt pedagogu attaisnojošu iemeslu dēļ;
 • nodrošina nodarbībām nepieciešamo inventāru;
 • apņemas novadīt atvērto stundu sezonas beigās, kā arī dot iespēju audzēkņiem uzstāties dažādās izstādēs, festivālos un konkursos.

Cienījamie vecāki, lūdzam laikus plānot savu bērnu apmeklējumu! Ja plānojat izbraukumu vai zināt, ka nevarēsit visas nodarbības apmeklēt, apmaksājiet vienreizējās nodarbības!